บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

How to tie a fire escape knot.

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 - 11:27 น.
AA 35

Having this rope handy can save your life or your loved ones one day.


ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

How to tie a fire escape knot.